● Organizasyonel Tasarım Prensipleri
● Argyris Olgunluk Ölçeği
● Ürün-odaklı ya da Pazar-odaklı Organizasyon Dengesi
● Farklı Organizasyonel Modeller
● Çevik Organizasyon Tasarım Taslağı