● Değer Zinciri Mevcut Durum (AS IS) Analizi
● Tersine Mühendislikle Değer Zinciri Tıkanıklıkları ve Etkileri
● Verimlilik ve Maliyet Avantajı Sahaları
● Sekizgen Analizi ile Geliştirme Sahalarının Önceliklendirilmesi
● RACI Eylem Planı ve Sorumluluk Matrisi