Veri Analizi ve Zekası* Raporu

Ürün Portföyünü Gözden Geçirme ve Yenileme Kararları

Stratejik Yatırım Kararları

İhracat ve İş (Pazara-Gidiş) Stratejileri

Yatırım ve Teşvik Yol Haritası

*Ön Koşul: Tasarım Atölyesi, Veri Analizi ve Zekası Raporu çalışmasına baz edilerek gerçekleştirilmektedir. Rapor, makro ekonomik, endüstriyel ve ürün bazlı analizler; sektörel ve ürün bazında uzun vadeli büyüme potansiyeli öngörüleri; Yatırım Destek Araçları ve Kaldıraçlarının finansal etkisi de dahil olmak üzere Stratejik İhracat Seçimlerine dair çıkarımlarda bulunmayı sağlayacak nitelikte, sağlam bir endüstriyel ve ürün bilgi ve anlayışı getirmektedir.