Durum Tespiti

Fırsat ve Tehditler

Akıllı İş Modeli (İş Tuvali) Tasarımı

Pazarlama Planı

Pazara-Gidiş Eylem Planı

*Ön Koşul: Tasarım Atölyesi, A-VUCA Dünyasında Rekabetçi Ürün ve İş (Pazara-Gidiş) Stratejileri Tasarım Atölyesini takiben gerçekleştirilmektedir.