● Çözüm Yaşam Döngüsü
● Müşteri Etkileşim Noktaları
● Toplam Ürün (Whole Product)
● Çevik Müşteri Deneyim Tasarımı
Novida 4E© Çevik Müşteri Deneyimi Dönüşüm Tasarımı