● İş (GTM-Pazara Gidiş) Modeli
● İş Tuvali (Business Canvas) Mevcut Durum (AS IS)
● Yenilikçi İş Modelleri
● İş Tuvali (Business Canvas) Geliştirme/Yenileşim Sahaları
● İş Tuvali (Business Canvas) Gelecek Tasarımı (TO BE)