• İş (GTM-Pazara Gidiş) Modeli Üzerinde İş Geliştirme Fırsatları
• Farklı İş Modelleri ve İş Geliştirme Fırsatları
• Hedef Kitle-Persona Çalışması
• Değer Önermeleri Geliştirme
• Bütünleşik Pazarlama Stratejileri Geliştirme