“Kendi geliştiren, kendi üreten, kendi pazar yaratan bir ülke olmanın yollarını aramalıyız.”

“We have to look for the ways of being a country that develops itself, produces itself and creates market by itself.”

“Süreç Analizi ya da Değer Zinciri Analizleri gibi yaklaşımlarla desteklediğimiz projeler sayesinde, kurumsal mevcut fotoğrafı ve gelişim örneklerini ortaya koymak mümkün.”

“Araştırmalar da desteklemekte ki, kurumsal sağlık düzeyi yüksek şirketlerin iş performans ve sonuçları da daha güçlü olmakta.”

“Küresel çaptaki büyük teknoloji firmalarının en önemli özelliği, yenilikçilik, sürekli yeni bir şeyler sunmak ve bunun için Ar-Ge’ye çok ciddi yatırım yapmak.”